AARS BY

Aars er Vesthimmerlands største by og centrum for områdets handel og erhverv. Det er ikke overraskende her Aars Boligforenings hovedkontor forefindes. Aars har to folkeskoler, et gymnasium, et HF og et VUC. Erhvervsskolerne Aars er himmerlands største uddannelsescenter med mere end 1200 studerende og er med til at gøre Aars en børne- og familievenlig by. Til de kunstinteresserede har Museumscenter Aars skiftende udstillinger med områdets arkæologiske fund og nutidig kunst. Et stenkast syd for byen ligger Borremosefæstningen, en befæstet landsby fra den førromerske jernalder.

Information om de enkelte afdelinger og veje, Aars Boligforening administrer i Aars, kan ses her. De består af Klokkelyngen, Møllevang, Kærvej/Lillevang, Dr. Christinesvej, Møllevej, Tofteparken, Himmerlandsgade, Bymidten, Møllevej, parcelhuse, Himmerlandsparken, Træhusene, Olle-Kolle, Aars C og Solvangsparken. Informationen består primært af oplysninger om den nærmere sammensætning af husene, hvornår afdelingen blev etableret, detaljer om nabolagene, afstand til offentlig transport, skole og indkøb, og husenes priser og størrelser.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

web: medie-grafik.dk