Boligforeningens repræsentantskab

Aars Boligforening har et repræsentanskab, som er boligorganisationens øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og 3 repræsentanter for hver afdeling/afdelingsbestyrelse. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

web: medie-grafik.dk