Medlemskab

Det koster kr. 250,00 at blive meldt ind i Aars Boligforening.

Herefter koster det kr. 250,00 årligt i ajourføringsgebyr for at bevare medlemskabet og ancienniteten.
 

Hvem kan blive medlem af Aars Boligforening?
Alle, der er fyldt 15 år, kan blive meldt ind i boligforeningen.
Du skal dog være fyldt 18 år for at kunne underskrive en lejekontrakt.
Kan dette ikke opfyldes skal en værge/forældre underskrive lejekontrakten.
 
Ved indmeldelse via hjemmeside, vil Boligforeningen sende en opkrævning på kr. 250,00.
Når Boligforeningen har modtaget indbetalingen vil Du/I blive registreret som medlem af Aars Boligforening.

web: medie-grafik.dk